Bảo tàng lịch sử tại Caen

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Caen, Pháp

Viện bảo tàng lịch sử ở Caen

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa