Tòa nhà kiến trúc tại Le Havre

Tòa nhà kiến trúc hàng đầu ở Le Havre, Pháp

Tòa nhà kiến trúc ở Le Havre

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
9 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Câu hỏi thường gặp về Le Havre