Hoạt động giải trí miễn phí tại Le Havre

Hoạt động giải trí miễn phí hàng đầu tại Le Havre, Pháp

Hoạt động giải trí miễn phí hấp dẫn nhất tại Le Havre

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
29 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Đường đi xe đạp • Bãi biển
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Cửa hàng bách hóa • Trung tâm mua sắm
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện hải dương học
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Sân chơi
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đài kỷ niệm & tượng
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Cửa hàng bách hóa • Trung tâm mua sắm
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Các hoạt động ngoài trời khác
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Chuyến tham quan ngắm cảnh