Hoạt động giải trí tại Heidelberg

Làm gì thích nhất ở Heidelberg, Đức

Làm gì ở Heidelberg

Các điểm du lịch hàng đầu tại Heidelberg

Lâu đài
Đóng cửa tạm thời
Đường đi bộ
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Cầu
Viện bảo tàng chuyên ngành
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Vùng nước

Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Heidelberg