Bảo tàng dành cho trẻ em tại Hamburg

Bảo tàng dành cho trẻ em hàng đầu ở Hamburg, Đức

Bảo tàng dành cho trẻ em ở Hamburg

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Bảo tàng dành cho trẻ em
Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên • Bảo tàng dành cho trẻ em