Bảo tàng lịch sử tại Hamburg

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Hamburg, Đức

Viện bảo tàng lịch sử ở Hamburg

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
12 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
St. Pauli
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Neustadt
Viện bảo tàng chuyên ngành • Bảo tàng dành cho trẻ em
Viện bảo tàng lịch sử
Neustadt
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Eppendorf
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Ottensen
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Hammerbrook
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Hamburg-Altstadt
Viện bảo tàng lịch sử
Altonaer Fischmarkt
Viện bảo tàng lịch sử
Neustadt
Câu hỏi thường gặp về Hamburg