Hoạt động phù hợp cho ngày mưa tại Hamburg

Hoạt động giải trí tại Hamburg vào ngày mưa

Hoạt động thú vị nhất dành cho ngày mưa tại Hamburg

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
174 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Hamburg-Altstadt
Địa điểm lịch sử • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
St. Pauli
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Neustadt
Rạp hát
St. Pauli
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành • Trải nghiệm đóng vai nhân vật
St. Pauli
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Altona-Altstadt
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng nghệ thuật
Hamburg-Altstadt
Trò chơi giải thoát
Hamburg-Altstadt
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Viện bảo tàng lịch sử
St. Pauli
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Altonaer Fischmarkt
Viện bảo tàng chuyên ngành
St. Georg
Đấu trường & sân vận động
Bahrenfeld
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Neustadt
Đấu trường & sân vận động
St. Pauli
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
St. Pauli
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Tòa nhà kiến trúc
Hamburg-Altstadt
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Trung tâm mua sắm
Hamburg-Altstadt
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Hamburg-Altstadt
Rạp hát
St. Pauli
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 174