Hoạt động giải trí mạo hiểm tại Hamburg

Hoạt động giải trí mạo hiểm hàng đầu tại Hamburg, Đức

Hoạt động giải trí mạo hiểm thú vị nhất tại Hamburg

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
16 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Trò chơi giải thoát
Hamburg-Altstadt
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Hamburg-Altstadt
Viện bảo tàng chuyên ngành • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Altonaer Fischmarkt
Đang mở cửa
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
St. Pauli
Khu lân cận
St. Pauli
Trò chơi giải thoát • Vui chơi & giải trí khác
St. Georg
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
Hamburg-Altstadt
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
St. Georg
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
St. Pauli
Trò chơi giải thoát
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
Hamburg-Altstadt
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
Neustadt
Đang mở cửa
Trò chơi giải thoát
St. Pauli
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành • Trung tâm trò chơi & giải trí
Hamburg-Altstadt
Chuyến tham quan bằng thuyền
Neustadt
Đang mở cửa