Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Oviedo

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu ở Oviedo, Tây Ban Nha

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Oviedo

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
Đang mở cửa