Bảo tàng lịch sử tại Tenerife

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Tenerife, Tây Ban Nha

Viện bảo tàng lịch sử ở Tenerife

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
13 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên • Bảo tàng dành cho trẻ em
Vườn • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Bảo tàng dành cho trẻ em
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng lịch sử
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Câu hỏi thường gặp về Tenerife