Trung tâm trò chơi/ giải trí tại Barcelona

Trung tâm trò chơi & giải trí hàng đầu ở Barcelona, Tây Ban Nha

Trung tâm trò chơi & giải trí ở Barcelona

Loại hình điểm du lịch
Vui chơi & Giải trí
Vui chơi & Giải trí
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
57 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Trò chơi giải thoát • Vui chơi & giải trí khác
Sant Martí
Đang mở cửa
Địa điểm giáo dục • Trung tâm trò chơi & giải trí
El Born / La Ribera
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trò chơi giải thoát • Vui chơi & giải trí khác
Sant Martí
Trò chơi giải thoát • Trung tâm trò chơi & giải trí
Les Corts
Trò chơi giải thoát • Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Gracia
Trò chơi giải thoát • Vui chơi & giải trí khác
Eixample
Đang mở cửa
Trung tâm trò chơi & giải trí
Gracia
Trò chơi giải thoát • Trung tâm trò chơi & giải trí
Sant Andreu
Đang mở cửa
Trung tâm trò chơi & giải trí
El Born / La Ribera
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
El Clot
Trung tâm trò chơi & giải trí
El Born / La Ribera
Trung tâm trò chơi & giải trí
Đang mở cửa
Trung tâm trò chơi & giải trí
Sants-Montjuíc
Đang mở cửa
Trung tâm trò chơi & giải trí
Gracia
Trung tâm trò chơi & giải trí
Gracia
Trung tâm trò chơi & giải trí
Barrio Gòtico (Barri Gòtic)
Trung tâm trò chơi & giải trí
El Baix Guinardó
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Sant Gervasi-Galvany
Đang mở cửa
Trung tâm trò chơi & giải trí
Gracia
Trung tâm trò chơi & giải trí
Porta
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Eixample
Trung tâm trò chơi & giải trí
Sants
Rạp chiếu phim • Vui chơi & giải trí khác
Eixample
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 57
Câu hỏi thường gặp về Barcelona