Hoạt động giải trí tại El Born / La Ribera

Làm gì thích nhất ở El Born / La Ribera (Barcelona), Tây Ban Nha

Làm gì ở El Born / La Ribera

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
250 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Tòa nhà kiến trúc • Rạp hát
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Khu lân cận
El Born / La Ribera
Viện bảo tàng nghệ thuật
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Opera • Lâu đài
El Born / La Ribera
Chợ nông sản
El Born / La Ribera
Viện bảo tàng chuyên ngành
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Trung tâm hội nghị
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
El Born / La Ribera
Địa điểm tôn giáo
El Born / La Ribera
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
El Born / La Ribera
Rạp hát
El Born / La Ribera
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
El Born / La Ribera
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
El Born / La Ribera
Rạp hát
El Born / La Ribera
Phòng trưng bày nghệ thuật
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
El Born / La Ribera
Trung tâm & trại thể thao
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
El Born / La Ribera
Di tích cổ • Tòa nhà kiến trúc
El Born / La Ribera
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
El Born / La Ribera
Nhà thờ & nhà thờ lớn
El Born / La Ribera
Viện bảo tàng chuyên ngành
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
El Born / La Ribera
Trung tâm du lịch • Phòng trưng bày nghệ thuật
El Born / La Ribera
Đang mở cửa
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 250