Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch tại Rome

Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch hàng đầu ở Rome, Ý

Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch ở Rome

Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
43 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Trionfale
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Trionfale
Đang mở cửa
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Esquilino
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch • Chuyến tham quan bằng xe buýt
Esquilino
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Prati
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Centro
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Trionfale
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Trionfale
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Prati
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Ponte
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Esquilino
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Trionfale
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan văn hóa
Trionfale
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Aventine
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan vượt hẻm núi & tuột núi
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Trionfale
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Trionfale
Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Colonna
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch • Chuyến tham quan tư nhân
Centro
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch • Chuyến tham quan bằng xe buýt
Esquilino
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Don Bosco
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Esquilino
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Trionfale
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Trionfale
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch • Chuyến tham quan đi dạo
Trionfale
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Esquilino
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 43
Câu hỏi thường gặp về Rome