Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang tại Rome

Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang hàng đầu ở Rome, Lazio

Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang ở Rome

Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
18 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Piazza Venezia / Thành phố Cổ


Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang


Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan bằng xe ngựa kéo


Nếm bia & tham quan • Chuyến tham quan cà phê & trà
Ostiense
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang


Nếm bia & tham quan • Chuyến tham quan cà phê & trà
Aurelio


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày


Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang • Chuyến tham quan tư nhân
Primavalle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Ostiense


Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang • Chuyến tham quan chụp ảnh
Prenestino Centocelle


Chuyến tham quan quán bar, câu lạc bộ & quán rượu • Chuyến tham quan văn hóa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày


Chuyến tham quan cà phê & trà • Chuyến tham quan ngắm cảnh


Xưởng vẽ & làm đồ gốm • Buổi trình diễn & chuyến tham quan thời trang
Trionfale
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa


Nếm bia & tham quan • Chuyến tham quan cà phê & trà


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Rome