Địa điểm tôn giáo tại Rome

Địa điểm tôn giáo ở Rome, Ý

Địa điểm tôn giáo ở Rome

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
142 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Ostiense
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Monti
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Ostiense
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Campitelli
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Trastevere
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Esquilino
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Ponte
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Trevi
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm tôn giáo
Sant'Angelo
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Celio
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Colonna
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Trieste
Di tích cổ • Địa điểm tôn giáo
Ardeatino
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Aventine
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Ponte
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Centro
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Nghĩa trang
Ardeatino
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro
Di tích cổ • Địa điểm tôn giáo
Centro
Di tích cổ • Địa điểm tôn giáo
Colonna
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Trastevere
Đang mở cửa
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Trastevere
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Trevi
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
San Lorenzo
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Đóng cửa tạm thời
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 142
Câu hỏi thường gặp về Rome