Di tích lịch sử tại Rome

Địa điểm lịch sử ở Rome, Ý

Địa điểm lịch sử ở Rome

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
308 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Celio
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Campitelli
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Campitelli
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Trevi
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Ostiense
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà chính phủ
Trevi
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng nghệ thuật
Trastevere
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Ardeatino
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng nghệ thuật
Parione
Địa điểm lịch sử • Đài quan sát
Trastevere
Địa điểm lịch sử • Khu lân cận
Regola
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Regola
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Sant'Angelo
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Monti
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Trastevere
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Appio Latino
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Parione
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Navona / Pantheon / Campo de’ Fiori
Địa điểm lịch sử • Đài quan sát
Aventine
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Nomentano
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Trevi
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 308
Câu hỏi thường gặp về Rome