Hoạt động giải trí tại Celio

Làm gì thích nhất ở Celio (Rome), Ý

Làm gì ở Celio

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
74 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Celio
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Celio
Tòa nhà kiến trúc • Viện bảo tàng lịch sử
Celio
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Celio
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Celio
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Celio
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio
Đóng cửa tạm thời
Di tích cổ • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Celio
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Công viên
Celio
Đài phun nước
Celio
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Celio
Đài phun nước
Celio
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio
Rạp hát
Celio
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Celio
Di tích cổ • Địa điểm tôn giáo
Celio
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Celio
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan nhiều ngày
Celio
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Celio
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Celio
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 74