Hoạt động giải trí tại Monti

Làm gì thích nhất ở Monti (Rome), Lazio

Làm gì ở Monti

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
320 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Celio

Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro
Đang mở cửa

Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Monti
Đang mở cửa

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro
Đang mở cửa

Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Monti
Đang mở cửa

Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro

Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro

Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Celio

Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Celio

Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro
Đang mở cửa

Di tích cổ • Địa điểm tôn giáo
Centro
Đang mở cửa

Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Centro
Đang mở cửa

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Centro

Tòa nhà kiến trúc • Vườn
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
Centro

Phòng trưng bày nghệ thuật • Tòa nhà kiến trúc
Centro
Đóng cửa tạm thời

Di tích cổ • Công viên
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro

Phòng trưng bày nghệ thuật • Chợ trời & chợ đường phố
Centro

Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Monti

Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Centro

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Centro

Đài kỷ niệm & tượng
Monti

Phòng trưng bày nghệ thuật
Centro
Đóng cửa tạm thời

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 320