Bảo tàng chuyên ngành tại Genoa

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Genoa, Ý

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Genoa

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
31 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Lâu đài
Viện bảo tàng chuyên ngành
Castelletto
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Tòa nhà kiến trúc
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Castelletto
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Bảo tàng dành cho trẻ em
Sottoripa
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Castelletto
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Sottoripa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Nervi
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Nervi
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Sottoripa
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Sottoripa
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Piccapietra
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Pegli
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Nervi
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Castelletto
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 31
Câu hỏi thường gặp về Genoa