Bảo tàng nghệ thuật tại Genoa

Viện bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Genoa, Italian Riviera

Viện bảo tàng nghệ thuật ở Genoa

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
17 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari
Đang mở cửa


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời


Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng nghệ thuật
Sottoripa
Đóng cửa tạm thời


Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Castelletto


Viện bảo tàng chuyên ngành • Tòa nhà kiến trúc
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Sottoripa


Viện bảo tàng nghệ thuật
Nervi
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật
Piccapietra
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật
Sottoripa
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật
Piccapietra
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời


Viện bảo tàng nghệ thuật
Piazza De Ferrari
Đóng cửa tạm thời


Thư viện • Viện bảo tàng nghệ thuật
Castelletto
Đóng cửa tạm thời
Câu hỏi thường gặp về Genoa