Chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng một trình duyệt không được hỗ trợ. Trang web của TripAdvisor có thể không hiển thị đúng.Chúng tôi hỗ trợ các trình duyệt sau:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
  • Sắp xếp theo: Thứ hạng
La Casa Maledetta
Số 1 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
La Scala Opera
Số 2 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Zelig Cabaret
Số 3 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Circo degli Orrori
Số 4 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Blue Note Milano
Số 5 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Nazionale
Số 6 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro degli Arcimboldi
Số 7 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Nidaba Theatre
Số 8 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro dal Verme
Số 9 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro della Cooperativa
Số 10 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Studio del Piccolo Teatro
Số 11 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Auditorium Milano
Số 12 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Piccolo Teatro Strehler
Số 13 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Manzoni
Số 14 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Leonardo da Vinci
Số 15 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Franco Parenti
Số 16 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Martinitt
Số 17 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Elfo Puccini
Số 18 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Caboto
Số 19 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Filodrammatici
Số 20 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
La Verdi
Số 21 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Carcano
Số 22 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Blues House
Số 23 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Marionette Carlo Colla & Figli
Số 24 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Fontana
Số 25 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Società Umanitaria
Số 26 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Tieffe Teatro Menotti
Số 27 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro San Babila
Số 28 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Spazio Teatro 89
Số 29 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Teatro Verdi
Số 30 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan