Chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng một trình duyệt không được hỗ trợ. Trang web của TripAdvisor có thể không hiển thị đúng.Chúng tôi hỗ trợ các trình duyệt sau:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
  • Sắp xếp theo: Thứ hạng
La Casa Maledetta
Số 1 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
La Scala Opera
Số 2 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Nazionale
Số 6 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro degli Arcimboldi
Số 7 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro della Cooperativa
Số 10 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Studio del Piccolo Teatro
Số 11 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Auditorium Milano
Số 12 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Piccolo Teatro Strehler
Số 13 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Manzoni
Số 14 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Leonardo da Vinci
Số 15 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Franco Parenti
Số 16 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Martinitt
Số 17 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Elfo Puccini
Số 18 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Caboto
Số 19 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Filodrammatici
Số 20 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Carcano
Số 22 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Fontana
Số 25 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Tieffe Teatro Menotti
Số 27 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro San Babila
Số 28 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Spazio Teatro 89
Số 29 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Verdi
Số 30 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Litta
Số 32 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Maquis
Số 33 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Out Off
Số 34 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Atir Teatro Ringhiera
Số 37 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro Smeraldo
Số 38 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Spazio Avirex Tertulliano
Số 39 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro I
Số 41 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Nuovo Teatro Ariberto
Số 42 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát
Teatro di Piazza San Giuseppe
Số 44 trên 64 Hòa nhạc & chương trình biểu diễn ở Milan
Trùng khớp: Rạp hát