Đài quan sát tại Sardinia

Đài quan sát hàng đầu ở Sardinia, Ý

Đài quan sát ở Sardinia

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
16 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Đài quan sát
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Địa điểm lịch sử • Đài quan sát
Di tích cổ • Đài quan sát
Đài quan sát
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Đài quan sát • Hang lớn & động
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Di tích cổ • Đài quan sát
Đài quan sát • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài quan sát
Câu hỏi thường gặp về Sardinia