Bảo tàng chuyên ngành tại Sardinia

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Sardinia, Ý

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Sardinia

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
136 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Khu mỏ
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Khu mỏ
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 136
Câu hỏi thường gặp về Sardinia