Bảo tàng dành cho trẻ em tại Sardinia

Bảo tàng dành cho trẻ em hàng đầu ở Sardinia, Ý

Bảo tàng dành cho trẻ em ở Sardinia

Bảo tàng
Phù hợp với
3 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Công viên nước • Viện hải dương học
Đóng cửa tạm thời
Bảo tàng dành cho trẻ em • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Bảo tàng dành cho trẻ em
Đóng cửa tạm thời
Câu hỏi thường gặp về Sardinia