Hoạt động giải trí tại Amsterdam

Làm gì thích nhất ở Amsterdam, Noord-Holland

Làm gì ở Amsterdam


Các điểm du lịch hàng đầu tại Amsterdam

Xem tất cả
Viện bảo tàng nghệ thuật
Khu phố Bảo tàng (Museumkwartier)
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Centrum
Viện bảo tàng nghệ thuật
Khu phố Bảo tàng (Museumkwartier)
Khu lân cận
Centrum
Đài & tháp quan sát
Noordelijke IJ-oevers
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Damrak
Đóng cửa tạm thời
Công viên
Khu phố Bảo tàng (Museumkwartier)
Viện bảo tàng nghệ thuật
Khu phố Bảo tàng (Museumkwartier)
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng nghệ thuật
Centrum
Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Amsterdam