Di tích lịch sử tại Tournai

Địa điểm lịch sử ở Tournai, Bỉ

Địa điểm lịch sử ở Tournai

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử