Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại Tournai

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Tournai, Bỉ

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Tournai

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
10 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Tòa nhà kiến trúc • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Tòa nhà kiến trúc • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Tòa nhà kiến trúc • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Câu hỏi thường gặp về Tournai