Hoạt động phù hợp cho ngày mưa tại Tournai

Hoạt động giải trí tại Tournai vào ngày mưa

Hoạt động thú vị nhất dành cho ngày mưa tại Tournai

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
19 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng nghệ thuật
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Trung tâm trò chơi & giải trí
Quán bar & câu lạc bộ
Trò chơi giải thoát
Quán bar & câu lạc bộ
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Quán bar & câu lạc bộ
Sân chơi bowling