Hoạt động giải trí hợp túi tiền tại Tournai

Hoạt động giải trí giá rẻ hàng đầu tại Tournai, Bỉ

Hoạt động giải trí hợp túi tiền nhất tại Tournai

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
12 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng nghệ thuật
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Trung tâm trò chơi & giải trí