Lớp học/Hội thảo tại Crete

Buổi học & hội thảo hàng đầu ở Crete, Hy Lạp

Buổi học & hội thảo ở Crete

Lớp học & hội thảo
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
20 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chuyến tham quan bằng xe 4WD, ATV & xe địa hình • Chuyến tham quan bằng thuyền
Buổi học & hội thảo
Buổi học & hội thảo • Chuyến tham quan nhà máy
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Buổi học & hội thảo • Lớp nấu ăn
Lặn bằng bình khí & lặn bằng ống thở • Buổi học & hội thảo
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Buổi học & hội thảo
Buổi học & hội thảo
Đang mở cửa
Xưởng vẽ & làm đồ gốm • Buổi học & hội thảo
Đang mở cửa
Buổi học & hội thảo • Lớp nấu ăn
Buổi học & hội thảo
Buổi học & hội thảo
Buổi học & hội thảo
Đang mở cửa
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Buổi học & hội thảo • Lớp nấu ăn
Đang mở cửa
Buổi học & hội thảo
Buổi học & hội thảo • Lớp nấu ăn
Viện bảo tàng chuyên ngành • Buổi học & hội thảo
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Crete