Bảo tàng nghệ thuật tại Crete

Viện bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Crete, Hy Lạp

Viện bảo tàng nghệ thuật ở Crete

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
10 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng nghệ thuật
Địa điểm tôn giáo • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng nghệ thuật
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Crete