Cảnh quan & thắng cảnh tại Syros

Thắng cảnh tốt nhất ở Syros, Cyclades

Thắng cảnh ở Syros

Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
21 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Đài kỷ niệm & tượng


Địa điểm tôn giáo


Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Cầu cảng & lối đi có lót ván


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Câu hỏi thường gặp về Syros