Bảo tàng quân đội tại Stirling

Viện bảo tàng quân đội ở Stirling, Scotland

Viện bảo tàng quân đội ở Stirling

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch