Hoạt động giải trí tại Brescia

Làm gì thích nhất ở Brescia, Ý

Làm gì ở BresciaCác điểm du lịch hàng đầu tại Brescia

Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Viện bảo tàng chuyên ngành
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Tòa nhà kiến trúc • Tòa nhà chính phủ
Cầu cảng & lối đi có lót ván
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn

Câu hỏi thường gặp về Brescia