Đài quan sát tại Chiang Khan

Đài quan sát hàng đầu ở Chiang Khan, Loei Province

Đài quan sát ở Chiang Khan

Loại danh mục
Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài quan sát