Bảo tàng lịch sử tại Campomorone

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Campomorone, Ý

Viện bảo tàng lịch sử ở Campomorone

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời