Bảo tàng quân đội tại Campomorone

Viện bảo tàng quân đội ở Campomorone, Italian Riviera

Viện bảo tàng quân đội ở Campomorone

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Đóng cửa tạm thời