Bảo tàng lịch sử tại Zmeinogorsk

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Zmeinogorsk, Nga

Viện bảo tàng lịch sử ở Zmeinogorsk

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử