Hoạt động giải trí tại Washington DC

Làm gì thích nhất ở Washington DC, Quận Columbia

Làm gì ở Washington DCCác điểm du lịch hàng đầu tại Washington DC

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
National Mall
Đóng cửa tạm thời
Tòa nhà chính phủ
Đài kỷ niệm & tượng
National Mall
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Upper Northwest
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Thư viện • Tòa nhà chính phủ
Upper Northwest
Viện bảo tàng chuyên ngành
Upper Northwest
Đóng cửa tạm thời
Đài kỷ niệm & tượng
Upper Northwest
Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử • Công viên
Upper Northwest
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Upper Northwest
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Downtown / Chinatown

Câu hỏi thường gặp về Washington DC