Chuyến tham quan tại Washington DC

Chuyến tham quan ngắm cảnh hàng đầu ở Washington DC, Quận Columbia

Chuyến tham quan ngắm cảnh ở Washington DC

Loại hình điểm du lịch
Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
53 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Dupont Circle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm
Dupont Circle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle


Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan đi dạo


Chuyến tham quan ngắm cảnh
Federal Triangle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ngắm cảnh


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Dupont Circle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ngắm vịt
Upper Northwest


Chuyến tham quan ngắm cảnh
Federal Triangle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản


Chuyến tham quan ngắm cảnh
Georgetown
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan tư nhân
Dupont Circle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản


Chuyến tham quan đi dạo • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Capitol Hill
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ban đêm • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Dupont Circle


Chuyến tham quan ngắm cảnh


Chuyến tham quan ngắm cảnh


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm
Capitol Hill


Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan tự hướng dẫn & cho thuê


Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan văn học, nghệ thuật & âm nhạc


Chuyến tham quan ngắm cảnh


Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch • Chuyến tham quan ngắm cảnh


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan đi dạo


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 53
Câu hỏi thường gặp về Washington DC