Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh tại Washington DC

Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) hàng đầu ở Washington DC, Quận Columbia

Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) ở Washington DC

Loại hình điểm du lịch
Chuyến tham quan
Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
9 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Chuyến tham quan tự hướng dẫn & cho thuê
Federal Triangle
Đang mở cửa


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Cho thuê tiện ích
Đang mở cửa


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Taxi & xe đưa đón
Mount Vernon Square


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Dupont Circle
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Washington DC