Di tích lịch sử tại Washington DC

Địa điểm lịch sử ở Washington DC, Quận Columbia

Địa điểm lịch sử ở Washington DC

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
48 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Rạp hát
Downtown / Chinatown
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Vườn
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Upper Northwest
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Upper Northwest
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Địa điểm giáo dục
Georgetown
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Georgetown
Địa điểm lịch sử • Chuyến tham quan văn hóa
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Dupont Circle
Địa điểm lịch sử
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử
Georgetown
Viện bảo tàng quân đội • Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử
Dupont Circle
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Georgetown
Địa điểm lịch sử
Capitol Hill
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Dupont Circle
Địa điểm lịch sử • Công viên quốc gia
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Dupont Circle
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm lịch sử • Công viên
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 48
Câu hỏi thường gặp về Washington DC