Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại Washington DC

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Washington DC, Quận Columbia

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Washington DC

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
35 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Upper Northwest


Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Dupont Circle
Đang mở cửa


Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Connecticut Ave/ K Street


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Dupont Circle


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Dupont Circle


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Downtown / Chinatown


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Georgetown


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest


Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Downtown / Chinatown


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn


Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Georgetown


Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest


Nhà thờ & nhà thờ lớn


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Mount Vernon Square


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest


Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Georgetown


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Georgetown

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 35
Câu hỏi thường gặp về Washington DC