Bảo tàng lịch sử tại Washington DC

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Washington DC, Quận Columbia

Viện bảo tàng lịch sử ở Washington DC

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
31 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Downtown / Chinatown
Địa điểm lịch sử • Rạp hát
Downtown / Chinatown
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Downtown / Chinatown
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Upper Northwest
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Tòa nhà kiến trúc • Thư viện
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Chuyến tham quan văn hóa
Upper Northwest
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Downtown / Chinatown
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Dupont Circle
Viện bảo tàng quân đội • Địa điểm lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Dupont Circle
Địa điểm lịch sử • Viện bảo tàng lịch sử
Dupont Circle
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Downtown / Chinatown
Viện bảo tàng lịch sử
Federal Triangle
Viện bảo tàng chuyên ngành • Địa điểm lịch sử
Downtown / Chinatown
Viện bảo tàng lịch sử
Upper Northwest
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng nghệ thuật
Dupont Circle
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 31
Câu hỏi thường gặp về Washington DC