Hoạt động giải trí tại Federal Triangle

Làm gì thích nhất ở Federal Triangle (Washington DC), Quận Columbia

Làm gì ở Federal Triangle

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
26 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Federal Triangle

Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Upper Northwest

Trung tâm du lịch
Downtown / Chinatown

Tòa nhà kiến trúc • Trung tâm hội nghị
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Federal Triangle

Công viên quốc gia • Công viên
Federal Triangle

Viện bảo tàng lịch sử
Federal Triangle

Đài kỷ niệm & tượng
Federal Triangle

Viện bảo tàng khoa học • Bảo tàng dành cho trẻ em
Federal Triangle
Đóng cửa tạm thời

Tòa nhà kiến trúc
Downtown / Chinatown

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Chuyến tham quan ngắm cảnh
Federal Triangle

Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Chuyến tham quan tự hướng dẫn & cho thuê
Federal Triangle

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Chuyến tham quan ngắm cảnh
Federal Triangle


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Chuyến đi trong ngày
Federal Triangle

Chuyến tham quan bằng xe buýt
Federal Triangle

Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Chuyến tham quan ban đêm • Chuyến tham quan bằng xe buýt
Federal Triangle

Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan tư nhân
Federal Triangle

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Federal Triangle

Các hoạt động ngoài trời khác
Federal Triangle

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm
Federal Triangle