Hoạt động giải trí tại Foggy Bottom - GWU - West End

Làm gì thích nhất ở Foggy Bottom - GWU - West End (Washington DC), Quận Columbia

Làm gì ở Foggy Bottom - GWU - West End

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
7 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Upper Northwest
Công viên
Georgetown
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Upper Northwest
Công viên
Dupont Circle
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Upper Northwest
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa
Chuyến tham quan bằng xe đạp • Chuyến tham quan đi dạo
Downtown / Chinatown
Đang mở cửa