Hoạt động giải trí tại Downtown Bangkok

Làm gì thích nhất ở Downtown Bangkok, Thái Lan

Làm gì ở Downtown Bangkok

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
302 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Hệ thống giao thông công cộng
Lumphini
Đang mở cửa
Khu vực tự nhiên & động vật hoang dã
Chidlom
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Chidlom
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo
Lumphini
Trung tâm mua sắm
Lumphini
Đang mở cửa
Hệ thống giao thông công cộng
Lumphini
Địa điểm tôn giáo
Chidlom
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Chidlom
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Downtown Bangkok
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Cửa hàng của nhà máy • Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Cửa hàng bách hóa
Chidlom
Đang mở cửa
Cửa hàng bách hóa
Lumphini
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Lumphini
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Lumphini
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Trung tâm mua sắm
Lumphini
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Downtown Bangkok
Trung tâm mua sắm
Lumphini
Trung tâm mua sắm
Downtown Bangkok
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Lumphini
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Đài kỷ niệm & tượng
Chidlom
Rạp hát
Chidlom
Cửa hàng bách hóa • Trung tâm mua sắm
Chidlom
Đang mở cửa
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 302