Bảo tàng tại Hà Nội

Top Bảo tàng ở Hà Nội, Việt Nam

Bảo tàng ở Hà Nội

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
80 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Đài & tháp quan sát • Đài quan sát & cung thiên văn
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng quân đội
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Viện bảo tàng quân đội
Viện bảo tàng quân đội • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật • Trung tâm mua sắm
Đang mở cửa
Phòng trưng bày nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Đang mở cửa
Viện bảo tàng khoa học
Phòng trưng bày nghệ thuật
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 80
Câu hỏi thường gặp về Hà Nội