Hoạt động nhóm tại Hà Nội

Hoạt động & hoạt động giải trí hàng đầu tại Hà Nội, Việt Nam dành cho nhóm lớn

Hoạt động hấp dẫn nhất dành cho nhóm tại Hà Nội

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
542 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử
Đang mở cửa
Vùng nước
Đang mở cửa
Đài & tháp quan sát • Đài quan sát & cung thiên văn
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Địa điểm tôn giáo
Đang mở cửa
Viện bảo tàng quân đội
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Trung tâm & trại thể thao
Đang mở cửa
Công viên quốc gia
Vùng nước
Địa điểm tôn giáo
Khu lân cận
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
Địa điểm tôn giáo
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 542